Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

Årskortet hur blir det i år .. kommande år ?

Ditt årskort
Varje år har du ett stora arkanan kort som visar dig vilka utmaningar och lärdomar du kan stöta på, det som händer ger dig möjligheter att lära dig mer om dig själv och växa som person. Hur väl stämmer då detta på just dig? Njaaa... det årskort du får fram får ju även alla andra med samma födelsedag som du har, och givetvis stämmer inte allt in på alla, men något kan säkert kännas igen! Här nedan får du beskrivning över kortet och du får då försöka "känna in" vad kortet vill säga just dig

(Ska man få fram mer exakt information om just dig så får man gå ner på klockslag, födelseortens longitud och latitud mm, mm. (bara som en förklaring),

                       *******************

Du räknar ut ditt Årskort genom att använda ditt födelsedatum + födelsemånad + året du vill veta något om (tänk på att här använder du inte ditt födelseår).

Så om  du är född  7 augusti och vill veta vad 2017 kommer att "erbjuda" dig, räknar du så här:

 

          månad+dag:  7+8=15 och sedan 15+2017= 2032

              Ta nu tvärsumman av svaret  2+0+3+2= 7

Liksom i tidigare uträkningar så om du får talet 22 så är det lika med kort nr 0 (narren) får du 23 eller mer så tar du tvärsumman av det talet en gång till: 2+3= 5

 

Som jag tidigare skrivit att om du får nr 8 eller 11 så kan du läsa på båda och se vilket som känns rätt. Detta eftersom kort 8 och 11 byter plats i en del Tarotlekar.

 

 

 

  0  Narren = Siffran 0 betyder ren potential. Möjlighet till en omstart i livet. Något helt nytt inträffar, något som också kommer att leda till personlig utveckling. Kortet kan också stå för oväntade chanser, tillfällen och möjligheter som öppnar vägen för det nya och obekanta. Narren kan också symbolisera spontana beslut, impulsivitet, förmågan att leva i stunden och att det är dags att följa sitt hjärta.

Jobb - Du tar en chans eller en risk som gör att du kommer ett steg närmare ditt kall i livet.

Kärlek - Tillfällig romans

Ekonomi - En stor förändring äger rum som är spännande. Även om du inte riktigt vet hur din ekonomi kommer att se ut om några månader eller år, vet du att du är på rätt väg. Det uppstår möjligheter som låter dig göra nytta av hela din potential.

 

 1 Magikern = Magiken är den som gör det mesta av vad han eller hon kan. Kortet kan symbolisera manipulation men också förmågan att nå framgång tack vare know-how och skicklighet. Den negativa sidan kommer till uttryck då man manipulerar eller uttnyttjar andra människor för egen vinst. Det positiva  är att Magikern har förmåga att genast se möjligheterna i varje situation.

Jobb - Du är duktig och skicklig och det finns inget som håller dig tillbaka från att göra framsteg, även när alla odds är emot dig. Du ser möjligheterna i stället för att se alla begränsningar och hinder. Därför har du alla möjligheter att bli framgångsrik.

Kärlek - Personen som du möter och som du utvecklar ett intresse för, kan ha en magnetisk personlighet. Risk för manipulation finns.

Ekonomi - Så fort som du inser att du har allt som du behöver för att nå ekonomiska målsättningar kommer din eknomi att förbättras avsevärt.

 

 2 Översteprästinnan = Överprästinnan står för kunskap, visdom, intuition, det som inte kan ses utan endast anas, det dolda. Överprästinnan står även för passivitet, djup förståelse, observation samt vilja att veta om hur allt hänger ihop.

Jobb - Jobbet skapar möjligheter för inlärning, förståelse och inre utveckling. Överprästinnan kan både symbolisera intuition och vetenskap.

Kärlek - Platoniska relationer, kyskhet, emotionell kyla. Som man, blir du gärna fascinerad av en mystisk kvinna.

Ekonomi - Använd din intuition och hitta de svar som du behöver inom dig själv

 

 3 Kejsarinnan = Kejsarinnan står för ovillkorlig kärlek, överflöd, rikedom, omhändertagande, harmoni och kreativitet. Dessutom står kortet för moderskap, graviditet och alla kärleksfulla kvinnor som vi har i vår omgivning.
Kejsarinnan är alltid ett bra kort eftersom hon står för sådana ideal som alla människor strävar efter - den sanna kärleken, den sanna vännen, den uppnådda kreativa potentialen.

Jobb - Du är väldigt kreativ och din kreativitet kommer till uttryck på jobbet. Det hjälper dig att nå framgång oavsett yrke. Dessutom är du duktig på att lösa problem på kreativa sätt. Eftersom du älskar ditt jobb, kommer du att lyckas nå framgång.

Kärlek - I kärlekslivet kan du vänta dig en starkare och mer kärleksfull relation till din partner. Kejsarinnan står även för alla sanna vänskapsband.

Ekonomi - Din ekonomi kommer att blomstra. Var inte rädd för att använda dig av hela din kreativa potential.

 

 4 Kejsaren = Kejsaren står för auktoriteterna i våra liv, som finns utanför oss själva och som vi måste ta hänsyn till. De har makten att forma våra liv - till det bättre eller till det sämre. Kejsaren utgör oftast en hindrande kraft och betyder oftast att vi kommer i kontakt eller konflikt med auktoriteter.

Jobb - Om du söker jobb behöver du se upp med auktoriteter som försöker hitta en plats för dig. Du behöver också veta vad du skulle vilja göra och försöka förhandla. Om du har en chefsposition på jobbet, är det dags att sätta gränser och ta kontrollen över verksamheten för att styra den i rätt inriktning
Kärlek - I kärlekslivet kan en auktoritär man dyka upp om du är kvinna. Du som är kvinna, kan också bli hindrad i ditt val av partner. Är du man, kommer du att använda dig av dina manliga egenskaper för att attrahera rätt kvinna. Du kommer att vilja bekydda henne.
Ekonomi - Snart kommer du i kontakt med vissa auktoriteter eller myndigheter som kommer att påverka din ekonomiska situation.

 

 5 Översteprästen = Överprästen står för vårt behov av både anpassa oss och att avvika från normen. Även om översteprästen kan stå för moral, religion, kultur, gruppnormer och grupptryck, är han också en sorts lärare. Vare sig vi lär oss via skola eller erfarenheten väcker översteprästen vårt moraliska ansvar till liv - på gott och ont.
Jobb - Du kan känna dig förtryckt och uppläxad, som om du alltid gör fel enligt chefens eller arbetskollegornas synvinkel. I andra fall är du den som försöker vägleda andra mot och de kan känna att du har blivit jobbig. Vägledning är ett jobb som kan passa dig.

Kärlek - Eftersom överprästen står för kulturens normer och organiserad religion, kommer det här kortet ibland att symbolisera bröllop och förmågan att hitta sin plats i samhällets hierarki. Andra gånger står kortet för okonventionell kärlek eller kärlek som fortfarande av vissa anses som okonventionell.

Ekonomi - Du kommer att behöva göra allting rätt vad gäller din ekonomi eller känner att du behöver göra allting rätt enligt den gängste moralen.

 

 6 De Älskande =  Kortet står för kärlek och unioner men även för vårt behov av att skilja mellan hjärta och förstånd och att ibland fatta väldigt svåra beslut. Kortet indikerar även ett behov av balans efter en splittring av viljan som går åt två olika håll samtidigt.
När Kärleksparet dyker upp, står man vanligtvis framför ett beslut, som kan kännas svårt - att följa sitt hjärta eller sitt förstånd? Ibland kan kortet stå för splittring i relationer, i och med att en tredje part lägger sig i. Du kan behöva göra ett svårt val. Moraliskt dilemma.
Jobb - På jobbet kan en känsla av osäkerhet infinna sig. Dels vill du byta jobb, dels vill du stanna kvar. Du känner en viss svårighet i att fatta beslut. Det är viktigt att du hittar en lösning. Se även upp för vilka du kan vara lojal mot och vilka som bör undvikas.
Kärlek - Kortet kan stå för attraktion, men du undrar om det är rätt val du gör och rätt person att bli förälskad i.
Ekonomi - Du står vid ett vägskäl vad gäller din ekonomi. Det sätt du tjänar pengar på kan definiera dig som individ. Låt inte andra blanda sig heller i dina ekonomiska angelägenheter.

 

 7 Vagnen = Vagnen dyker oftast upp under perioder då man upplever motstånd som leder till frustration. Frustration leder till att självkänslan och självförtroendet blir sämre, man känner sig osäker och risken för att handla på ett impulsivt sätt är stor.
Vagnen står för vår förmåga att ta kontroll över situationen och sätta saker i rörelse efter en tid av osäkerhet, motstånd och stillestånd. Vagnen står även för makt över sitt inre och brutalt makt över sin omgivning. Kortet kan också stå för resor.  Vagnen står även för all seger över motståndare och förknippas även med militärer och med krig.  Du kommer snart att ta kontrollen över situationen och gå vidare.

Jobb - På jobbet kan du uppleva motstånd men du inser att det är dags att göra det du skall göra, även om andra inte tycker om det. Du tar kontrollen över situationen och segrar.
Kärlek - I kärlekslivet betyder kortet att du inte är intresserad av kärlek eller relationen utan att du har andra saker för dig just nu. Problem måste lösas och du ger 100%. Om du har en partner kan kortet innebära att ni gör en resa tillsammans.
Ekonomi - Efter en tid av ekonomiska problem, inser du att situationen kan lösas om du bara tar tag i det och inte ger upp.

 

 8  Rättvisan = Rättvisan dyker upp när vi kommer att ta konsekvensen av våra tidigare handlingar. För det mesta får vi det som vi förtjänar. Kortet står även för sanning och rättvisa liksom för att ta kontrollen över en orättvis situation. En del tolkar det här kortet i juridisk mening, andra ger kortet en högre mening - dvs. att rättvisan skipas hela tiden i våra liv, vare sig vi vill det eller ej.
Rättvisan är kortet som kräver både allvar och ansvar. Kortet är oftast en varning, om att se till att göra rätt ifrån sig.
Å andra sidan kan också kortet dyka upp då man har problem med rättvisan och när man anklagar eller blir anklagad. Kortet har med beslut att göra.
Jobb - På jobbet gäller det att göra rätt ifrån sig eftersom handlingarna nu kommer att leda till konsekvenser.
Kärlek - I kärlek betyder kortet att du får lika mycket som du ger.
Ekonomi - På det ekonomiska området, står rättvisan för behovet av att granska sina papper och räkningar. Har du förbisett något?

 

 9 Eremiten = Eremiten står för vårt behov av att ibland leva i avskildhet. Självvald avskildhet behöver vi alla, för att komma underfund med våra tankar och känslor och för att hitta lösningar. Kortet kan också stå för sådan avskildhet som inte är självvald eller för studerande och filosofiska personer som funderar mycket.
Kortet står även för behovet av att tänka över livets mening och existentiella frågor, liksom för ett avskärmande.
Eremiten kan också stå för en lärare eller vägledare, någon som ger oss råd - en verklig person eller en bok.
Du kommer att undra över vissa saker, men kom ihåg att alla svar finns inom dig.
Jobb - Du känner ett behov över att tänka över vad du verkligen vill. Om du saknar ett jobb, kan det betyda arbetslöshet och isolering, liksom en dragning till litteratur, författarskap eller undersökning. Om du har ett jobb, betyder kortet att jobbet ger dig föga social kontakt.
Kärlek - Kortet betyder att du inte är intresserad av kärlek och gemenskap just nu. Du har ett stor behov av att vara ensam.
Ekonomi - Du löser din ekonomi efter eget huvud och söker lösningar själv.

 

10 Lyckans Hjul = Lyckans Hjul står för händelser i våra liv som kommer oväntat och plötsligt och som till synes är ödesbestämda. När lyckans hjul dyker upp, kan man vänta sig en förändring som vanligtvis leder till att saker blir bättre, men inte alltid.
Många gånger är Lyckans Hjul endast konsekvensen av våra handlingar som tar livet i en eller annan riktning.
Lyckans Hjul står rent allmänt för en förändring.
Kortet symboliserar vanligtvis lycka och tur. Kortet kan däremot också stå för de förändringar i livet som bara kommer och de är inte alltid positiva. Kortet har också med ödet att göra, dvs. det som händer är förutbestämt.
Jobb - På jobbet kommer en del händelser att plötsligt ändra ordning och inriktning. Kanske befordras du, kanske får du det sämre. Det återstår att se.
Kärlek - Om du är singel betyder kortet du kommer att möta någon av en slump. Relationen kommer att få en karmisk prägel.
Ekonomi - Din ekonomi kommer att förändras plötsligt, förmodligen till det bättre.

 

11 Styrkan = Styrkan symboliserar vår förmåga att stå ut med svåra situationer som sätter våra nerver, tålamod och uthållighet på prov. Människan har en förmåga att stå ut med och överleva de största katastroferna.
Styrkan symboliserar vår inre styrka, att tämja det inre lejonet, vår impulsivitet och vår frustration. Styrkan står även för en acceptans av ens livssituation och en förmåga att acceptera att man ibland inte får som man vill och att man får acceptera att det finns hinder i vägen.
Styrkan står för inre kontroll. Den inre styrkan är något som var och en av oss kultiverar eller behöver kultivera. En jobbig period är på väg att börja.
Jobb - På jobbet uppstår problem, hinder m.m. och du behöver ha tålamod och inre kontroll för att stå ut. Du kommer att stå ut med de problem som snart uppstår, något som är ytterst positivt.
Kärlek - I kärlekslivet uppstår det problem med partnern eller i förhållandet. Ni kommer dock att stå ut med varandra och modigt ta er via alla problem och hinder som uppstår.
Ekonomi - Dina ekonomiska problem kommer inte att försvinna - eller - nya ekonomiska problem kommer att dyka upp. Tålamod är viktig - det gäller att stå ut.

 

12 Den Hängde =  Den hängde är inte ett trevlig kort. Kortet symboliserar för det mesta uppoffring, förnedring, utnyttjande, och att göras till syndabock. Ibland betyder kortet att inget händer och att allt stannar till i livet, något som leder till en känsla av stagnation och hjälplöshet.
När den hängde dyker upp, har man blivit föremål för andras felaktiga uppfattningar. Oftast kan man inte göra någonting åt detta. Det enda man kan göra är att släppa taget och för närvarande att acceptera sin situation. Snart kommer ett perspektivförändring att äga rum, och detta medför en större visdom.
Jobb - På jobbet står saker stilla. Kanske är du felaktigt anklagad för något som du inte har gjort. En känsla av stagnation och hjälplöshet infinner sig.
Kärlek - I kärlek betyder kortet att inget händer. Kanske blir man till och med utnyttjad av sin partner eller ens dåliga rykte är ett hinder för dig att hitta en partner.
Ekonomi - På det ekonomiska området, står den hängde för en tid av väntan. Saker och ting förbättras inte på kort sikt. Bättre tider kommer sedan.

 

13 Döden = Döden kommer med en förändring, eller ett slut som innebär en ny början. Oftast betyder kortet en transformering av självet och sitt sätt att se på världen, på sig själv och på sin omgivning. Ibland betyder kortet även en beteendeförändring också.
Döden står för alla typer av slut - i relationer, på jobbet, på en fas i livet. Döden betyder också att du kommer till nya insikter och att din perception av livet förändras.
I de fall Döden innebär ett slut, kommer slutet att visa sig vara befriande och en förändring till det bättre.
Om frågeställaren är en man, kan kortet symbolisera förlusten av välgörare. För en kvinna betyder kortet många hinder. För den unga kvinnan kan kortet betyda misslyckande i äktenskap.
Jobb - På jobbet kommer förändringar att äga rum. Antigen får du förändrade arbetsuppgifter eller uppgifterna kräver ett nytt sätt att tänka. Ibland betyder kortet att du bli uppsagt men detta kommer sällan som en överraskning.
Kärlek - I kärlek betyder kortet oftast ett relationsslut. Ibland betyder dock kortet endast en förändringar i uppfattningar.
Ekonomi - På det ekonomiska området betyder kortet en förändring. Antigen slutar en inkomstkälla att ge dig pengar eller en svår ekonomisk situation kommer att sluta gälla. Kortet kan också betyda att du ändrar uppfattningar och ser annorlunda på din ekonomi.

 

14 Alkemisten (måttfullhet) = Måttfullheten står för vårt behov av balans i livet. Oftast tvingas vi göra kompromisser för att få en känsla av balans. Oftast inträder en känsla av harmoni när man väl uppnått detta inre tillstånd av jämvikt .
Måttfullheten inbegriper även sådant som har att göra med generositet, acceptans och önskan att undvika konflikter.
I korta ordalag innebär Måttligheten att man söker en jämvikt genom att kompensera något dåligt med något bra.
 Kortet står för återhållsamhet och sparsamhet, i meningen hushållning. Kortet står även för anpassning och skötsel.
Jobb - På jobbet kommer turbulensen att hitta en jämvikt. Du kommer kanske att behöva göra vissa kompromisser och ge upp vissa saker för att allt skall kunna lugna ner sig.
Kärlek - I kärlek står kortet för jämvikt i sin relation eller accepterande av att kärlekslivet inte alltid är på topp. En känsla av harmoni kommer att infinna sig.
Ekonomi - Du gör kanske inte stora vinster men du lyckas i alla fall betala dina räkningar och kanske ändra dina prioriteringar. Om du har tur och självbehärskning, kommer du även att lyckas lägga undan lite pengar.

 

15 Djävulen = Kommer upp när frestelsen dyker upp och tar över vår sunda förnuft. Vi upplever en brist på självkontroll och tänker saker som vi inte menar eller vill göra saker som vi egentligen inte vill göra. Frestelsen kan vara pengar, alkohol, eller en impuls att skada eller förstöra för andra. Vi känner oss maktlösa när dessa känslor dyker upp och vi mår inte så bra.
Vidare står kortet för alla slags beroenden - känslomässiga liksom av olika preparat.
När kortet dyker upp innebär det att vi har släppt självkontrollen och att vi låter oss vägledas av lägre impulser. Kortet dyker också upp i sådana situationer då vi känner oss maktlösa och känner att vi saknar förmågan till att förändra vår situation.
Jobb - På jobbet kan du bli avundsjuk på andras framgångar och kan fundera på ett sätt att skada denne. Du kan också kämpa med känslor av hjäplöshet, du känner kanske helt enkelt att du inte riktigt duger till eller att andra inte ser hur bra du egentligen är.
Kärlek - I kärlek står kortet för en kärlek - hat situation. Kanske känner du dig beroende av personen som du älskar, men du känner samtidigt att du inte är bra nog, eller så vill du helt enkelt hämnas på grund av svartsjuka.
Ekonomi - Din själviskhet och girighet kan ta över och ditt intresse för pengar blir sjuklig. Slappna av och hitta även andra nöjen i livet.

 

16 Tornet = Ibland händer det saker i våra liv som är katastrofala - vi mister jobbet, en relation tar slut, vi förlorar en anhörig eller upplever en annan sorts personlig katastrof. Oftast kommer detta oväntat något som leder till att vi skakas om ordentligt. Oftast mår vi dåligt under en längre period. Under den här tiden bearbetar vi det som har hänt, vi får nya insikter, och snart är vi redo att på ruinerna bygga upp nya strukturer i våra liv.
Tornet kan också dyka upp för att symbolisera ett uppvaknande. Plötsligt inser vi något som länge varit dolt eller okänt för oss. Tornet leder alltså till nya insikter. Men oftast händer det något som får oss att vakna upp!
Jobb - Tornet står oftast för att en katastrof händer på jobbet som påverkar dig på ett negativt sätt. Det är möjligt att du inte får din befordran eller att du plötsligt blir uppsagt. Kanske får du veta något som länge varit dolt för dig. Ta detta som du vill - som en ny insikt eller som en besvikelse.
Kärlek - På kärleksområdet står kortet oftast för något som kommer abrupt - antigen förlorar du personen som du älskar eller så inser du något som gör att du vaknar upp.
Ekonomi -  Förmodligen väntar dig ett ekonomisk bakslag.

 

17 Stjärnan = Stjärnan dyker oftast upp efter en tid av ledsamhet och sorg, som ett tecken på att hoppet och inspirationen infinner sig i ditt liv åter igen. Man börjar så småningom hitta något meningsfullt i livet eller i det man gör, något som leder till att man är på väg till en normal tillvaro igen. Kortet står även upp för att man vågar önska sig saker nu och att man börjar se ljuset i slutet på tunneln.
För att saker och ting skall bli riktigt bra igen, behöver man även göra något och kämpa. Hälften av insikterna och drömmarna som nu dyker upp kan vara rena illusioner.
Kortet står även för hopp och för en möjlig lovande framtid.
Jobb - Efter en tid av besvikelse på jobbet, kommer en ljusning. Om du är arbetslös kommer snart ett tillfälle för dig som du väntat på länge att få drömjobbet. Det betyder dock inte att jobbet är ditt, utan att chansen är ganska stor att du får det.
Kärlek - Nya drömmar, nya mål, nytt hopp infinner dig på kärleksområdet. Du börjar se riktigt bra ut och även dina relationer verkar bli allt bättre.
Ekonomi - Ekonomin kan bli bättre, men det räcker inte bara att önska sig saker. Det är dags att handla nu, medan du fortfarande känner dig positiv och inspirerad.

 

18 Månen = Månen är oftast en varning om att allt står inte rätt till. Antigen ser man inte verkligheten så som den är, eller så har du blivit lurad.
Månen står även för missuppfattningar och missförstånd, liksom vilseledning.
Månen kan också stå för en tid av bearbetning, med starka drömmar och en tid då man känner sig vilsen.
Jobb - På jobbet är inte allt som det verkar vara. Se upp för manipulation och lögner.
Kärlek - Dina drömmar om kärlek är orealistiska. Om du har en partner, kan denne svika dig utan att du vet om det.
Ekonomi - Du har ingen klar vision angående din ekonomi. Försök med lite sunt förnuft eller vänta på större klarhet innan du fattar några beslut.

 

19 Solen =  Solen betyder många gånger en tid av lycka, då alla bekymmer släpper och när man vågar bli lycklig igen. Solen står även för förmågan att glömma bort gamla oförrätter och är ett tecken på sundhet och välmående.
Solen står även för klarhet. När man ser klart på sin situation, kan man också handla på rätt sätt.
Solen står även för framgångar, popularitet och respekt från omgivningen, oavsett frågan.

Solen representerar allt som är positivt - materiell lycka, bra äktenskap och belåtenhet.
Jobb - På jobbet kan du njuta av en del framgångar. Dina arbetskollegor eller medarbetare ser upp till dig. Du är populär och omtyckt och gör ett bra jobb.
Kärlek - Du kan vänta dig en tid av lycka på kärleksområdet. Du har många beundrare och du sprider ljus och vitalitet runt omkring dig.
Ekonomi - Din ekonomiska situation ser bättre ut än du väntat dig. Grattis!

 

20 Domen = Domen utgör en tid av rannsakan. En tid, då man får tänka över sitt liv, vart man har kommit, vad man har åstadkommit och hur man har nått hit. Kortet kan också stå för en period i livet då man kommer att testas. En student kan få upp det här kortet inför prov, tentamen och examina.
Den här tiden innebär också en tid för beslut angående vad nästa destination blir. Sedan inträder en känsla av lättnad.
Domen står oftast för vägskäl, och behov av att fatta beslut. Vad man väljer för konsekvenser med sig, men det viktigaste är att välja något.
Domen kan också stå för att räkenskapens tid nu är här och att man nu får möta sina rädslor. Gamla skulder behöver nu betalas, det går inte längre att smyga sig undan sitt ansvar.
Jobb - På jobbet kommer du att behöva rannsaka dina avsikter liksom dina mål.
Kärlek - Du kan vänta dig att diskutera med din partner, erkänna era misstag, och ta relationen till en ny nivå.
Ekonomi - Nu går det inte längre att vänta, det gäller att betala sina skulder

 

21 Världen = Världen betyder att du känner dig fulländad, och att du har uppnått ditt mål oavsett vilken din fråga är.
Just nu är allting möjligt - en tid för nya början.
Kortet står för resa och förändring av ort, såväl som belöning och säker framgång.
Jobb - På jobbet uppnår du dina mål med lätthet, du har fått allt som du kämpat för. En känsla av fulländning infinner sig.
Kärlek - Kärlekslivet kunde inte bli bättre än det är nu.
Ekonomi - Ekonomin är balanserad och du har allt du behöver. Dina ekonomiska mål kommer att uppfyllas.

 

 

 

Ja det var årskortet det, bara räkna o läs ... ändra till 2018 om du vill kolla på kommande år osv.

                            Hoppas ni får någon insikt i detta

                                   Kram / Pia


  

 


 

 

 

 

 

Torsdagen den 10 augusti 2017 kl. 16:08

Taggar:

Allmänt | Permalänk | Kommentarer [1] Kommentera detta inlägg

 

Kommentarer

Vargbettan hemsida 
2017-08-10 16:16
Hängd blev jag. Men attans vad det stämde angående min föregående arbetsplats, som jag tack och lov är borta från nu. Ha det så fint! /Elisabeth

 

Skriv ett meddelande

Namn
(obligatorisk):
URL
(hemsida/blogg):
E-post
(visas ej):
Meddelande:

 

 
nil

 

Taggar

horoskop turnummer tarotkort ÄnglaTarot Drake Dragon Oracle Cards stjärntecken Ärkeänglarna kristaller Diana Cooper Orakelkort Änglasvar vägledning Kristall Citrin Dragon Oraclecards affirmation Energy Oracle Cards Änglar Circle of Life fullmåne budskap Änglaterapi Daglig Vägledning healing

Kategorier

Allmänt

Arkiv

 2018

 2017

Bloggar

Zoomin: Nyheter & feedback

Länkar

Nyligen.se

Flöden

RSS-flödeRSS 2.0

 

.